آزمون گستر فن آرا
 


مولتی تستر ایمنی الکتریکی، دستگاه تست های پات

تست های پات جهت ارزیابی ایمنی الکتریکی وسیله مورد تست و مقاومت عایق الکتریکی انجام می‌شود. با اعمال ولتاژ بالا به وسیله مورد تست در زمان کوتاه، مقاومت عایق و ایمنی آن در مدت زمان طولانی کارکرد، مورد تست قرار می‌گیرد. دستگاه تست های پات ساخت این شرکت برای انجام آزمون های نشت جریان، پاورمتری، مقاومت اتصال به زمین و اتصال کوتاه نیز طراحی و ساخته شده است.