آزمون گستر فن آرا
 


تست ایمنی لوازم برقی، نشت جریان، استقامت دی الکتریک، محفظه رطوبت، اتاق دما رطوبت

داشتن استانداردهای ایمنی لوازم برقی با توجه به اهمیت جان انسان از مهمترین الزامات لوازم برقی می‌باشد. استاندارد ملی ایران (ISIRI) به شماره 1-1562 شامل آزمون های ایمنی وسایل برقی خانگی می‌باشد. دستگاه‌ های تست ایمنی الکتریکی این استاندارد توسط شرکت آزمون گستر فن آرا ساخته می‌شود. آزمون حفاظت در برابر دسترسی به قسمتهای برق دار، گرمایش ، تست جریان نشت و استقامت الکتریکی، اضافه ولتاژ گذرا، مقاومت در برابر رطوبت (دستگاه های تست IPX)، دوام، مقاومت در برابر گرما و آتش شامل دستگاه تست شعله سوزنی و سیم ملتهب از بندهای این استاندارد می‌باشد.