آزمون گستر فن آرا
 


چمبر تست شرایط محیطی، چمبر پایداری

محفظه های شرایط مختلف آب و هوایی برای تست محصولات مختلف شامل قطعات خودرو، لوازم برقی، لوازم خانگی و بسیاری دیگر از محصولات طراحی و تولید می شوند. چمبر دما و رطوبت یا Environmental Test Chambers در ظرفیتهای مختلف از 50 لیتر تا 1500 لیتر و در ابعاد بزرگتر به صورت اتاق دما و رطوبت (اتاق سایکرومتریک) ساخته می‌شوند. همچنین محفظه چرخه آب و هوایی تسریع‌شده یا Accelerated Aging Temperature and Humidity برای تست محصولات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. استاندارد ایمنی و عملکرد بسیاری از محصولات شامل این آزمون می‌باشد.