آزمون گستر فن آرا
 


آزمون دوام عایق‌های معدنی، عایق‌های پشم سنگ و عایق‌های دیگر

مقاومت در برابر فشردگی، اثرات دراز مدت و حرارت از جمله ویژگی‌هایی است که عایق‌های حرارتی از جمله پشم‌سنگ باید دارا باشند. این شرکت در طی سالهای اخیر با طراحی و ساخت دستگاه تست کشش، دوام حرارتی و ضخامت‌سنجی به کیفیت بیشتر تولید این محصول کمک شایانی نموده است