آزمون گستر فن آرا
 


تست شوک دمایی، سیکل های دما

تست سیکل دمایی از جمله آزمون هایی است که برای دوام محصولات انجام می شود. در این تست، محصول تحت یک سیکل سریع تغییر دما قرار می گیرد تا عیب های احتمالی که ممکن است برای محصول در حین استفاده عادی پیش آید ارزیابی و مشخص گردد. از ویژگی های دستگاه تست شوک دمایی شرکت آزمون گستر به موارد زیر می توان اشاره نمود.