آزمون گستر فن آرا
 


اتاق‌ تست دما و رطوبت

اتاق‌های تست، تنظیم دقیق شرایط دما و رطوبت

ویژگی‌های اتاق تست دما و رطوبت

1

طراحی مفهومی

پس از شروع پروژه، مهندسین شروع به طراحی مفهومی سفارش (طراحی ماژول‌های مختلف اتاق تست دما و رطوبت) شما خواهند کرد تا طراحی بدون نقص مطابق با تقاضای مشتری آماده شود.

2

مطابقت با استانداردهای صنعتی موجود

تمامی دستگاه‌ها و سیستم‌های آزمون ساخت شرکت آزمون‌گستر مطابق با استانداردهای ملی ایران و یا استاندارد موردنظر مشتری می‌باشد.

3

طراحی دقیق

پس از طراحی اولیه و مطابقت با استانداردهای موجود، طراحی دقیق، نقشه‌ها و محاسبات انتخاب تجهیزات سیستم سرمایش و گرمایش و رطوبت‌زنی اتاق دما و رطوبت انجام می گردد

4

برگزاری جلسه جهت مطابقت طراحی با تقاضای کارفرما

پس از طراحی دقیق جلسه‌ای با طرف قرارداد جهت مطابقت طراحی با تقاضا برگزار می‌شود.

5

ساخت، نصب و راه‌اندازی

پس از طراحی، ساخت تجهیزات و طراحی نرم‌افزار و بردهای الکترونیکی کنترل و داده‌برداری اتاق دما و رطوبت توسط مهندسین شرکت انجام می‌شود.تجهیزات ساخته‌شده در محل نصب می‌شوند و در نهایت سیستم تست دما و رطوبت راه‌اندازی شده و تحویل کارفرما می‌گردد.

6

تعمیر و نگهداری

محصولات دارای 1 سال گارانتی می‌باشد و بعد از آن تعمیر و نگهداری سیستم توسط شرکت انجام خواهد شد که مستلزم عقد قرارداد تعمیرو نگهداری می‌باشد.