آزمون گستر فن آرا
 


سازنده دستگاه تست

دستگاه‌های آزمون لوازم خانگی

طراحی و ساخت اتاق‌های تست عملکرد و مصرف انرژی یخچال فریزر

مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 14577 و 13700
تعیین برچسب انرژی یخچال‌های خانگی
مشتری‌ها: شرکت گلدیران، شرکت الکترواستیل، اداره ملی استاندارد

طراحی و ساخت دستگاه آزمون نشت جریان و اتصال به زمین

آزمو‌ن‌های ایمنی لوازم برقی
مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 1-1562
مشتری‌ها: شرکت مدیریت کیفیت جنوب، اداره ملی استاندارد، و بسیاری دیگر از تولید‌کنندگان در سراسر کشور

طراحی و ساخت دستگاه آزمون عملکرد اتوی برقی

مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 1303
مشتری‌ها: اداره ملی استاندارد، آزمایشگاه‌های جنوب کشور، مجتمع آزمایشگاهی لیان

طراحی و ساخت دستگاه آزمون عملکرد جاروبرقی

مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 19820 و 10672
مشتری‌ها: شرکت گلدیران، تولیدکنندگان جاروبرقی در سراسر کشور، اداره ملی استاندارد

طراحی و ساخت دستگاه آزمون عملکرد لباسشویی

مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 3477 و 20926
مشتری‌ها: شرکت گلدیران (شهرک صنعتی کاسپین)، اداره ملی استاندارد

آزمایشگاه برچسب انرژی بخاری گازسوز

مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 1-1220 و 2-1220
مشتری‌ها: شرکت پلار و بسیاری دیگر از تولیدکنندگان لوازم گازسوز