آزمون گستر فن آرا
 


دستگاه تست جاروبرقی

دستگاه های آزمون جاروبرقی برای تست مصرف انرژی، عملکرد قدرت پاک‌کنندگی، دوام خرطومی و ایمنی طراحی و ساخته می‌شوند. این دستگاه‌ها بر مبنای استاندارد ملی ایران 10672 و 19820 و استانداردهای جهانی ساخته می‌شوند.