آزمون گستر فن آرا
 


دستگاه تست نشت جریان و ولتاژ بالا ، تست استقامت دی الکتریک

تمامی وسایل برقی باید الزاامات ایمنی استاندارد ملی ایران شماره 1-1562 را دارا باشند. از جمله این الزامات، استقامت الکتریکی کافی، جریان نشتی کمتر از ماکزیمم مقدار مجاز و اتصال به زمین مناسب می‌باشد. دستگاه تست ایمنی الکتریکی Electrical Safety Tester برای آزمون نشت جریان، ولتاژ بالا، تست اتصال کوتاه و محاسبه پارامترهای اسمی شامل ولتاژ، جریان، توان واقعی و ضریب توان طراحی و ساخته شده است.مشخصات فنی دستگاه مولتی تستر ایمنی

محدوده اندازه‌گیری ولتاژ تست پاورمتر 40 تا 270 ولت با دقت 1 درصد
محدوده اندازه‌گیری جریان در آزمون اندازه گیری توان 0 تا 15 آمپر با دقت 0/5 درصد
محدوده اندازه‌گیری توان آزمون پاورمتری 20 تا 3000 وات با دقت 7 درصد
قابلیت ایجاد ولتاژ در تست ولتاژ بالا (های پات یا استقامت دی الکتریک) 400 تا 4000 ولت با دقت 2 درصد
اندازه گیری جریان نشتی در آزمون های پات یا استقامت دی الکتریک 0 تا 200 میلی آمپر با دقت 0/5 درصد
محدوده اندازه گیری جریان نشتی در تست نشت جریان 0 تا 5 میلی آمپر با دقت 1 درصد
محدوده ولتاژ در تست مقاومت اتصال زمین (ارت تست) 0 تا 5000 میلی ولت با دقت 3 درصد
محدوده جریان در تست مقاومت اتصال زمین (ارت تست) 0 تا 27 آمپر با دقت 0/5 درصد