آزمون گستر فن آرا
 


دستگاه تست ایمنی الکتریکی و استقامت الکتریکی انتهای خط

این دستگاه به منظور ارزیابی دستگاه از لحاظ توان مصرفی و استقامت الکتریکی در انتهای خطوط تولید لوازم الکتریکی طراحی و ساخته شده است. این دستگاه تست توانایی کنترل سیستم هایی که دارای دو سطح توان مصرفی هستند (مانند الکتروموتورها) را دارد. کاربر می تواند بازه جریان و توان مصرفی مجاز برای آزمونه را در این دستگاه انتخاب کند. در ضمن مدت زمان انجام تست در هر مرحله و حداکثر میزان جریان نشت در تست High Voltage توسط کاربر قابل تنظیم است. تست استقامت عایقی یا مقاومت عایق از دیگر نامهای این تست ایمنی می‌باشند.

مشخصات فنی دستگاه تست های پات، استقامت عایق

قابلیت ایجاد ولتاژ در تست ولتاژ بالا (های پات یا استقامت دی الکتریک) 0 تا 2500 ولت با دقت 2 تا 5 درصد
اندازه گیری جریان نشتی در آزمون های پات یا استقامت دی الکتریک 0.1 تا 200 میلی آمپر با دقت 2 تا 5 درصد