آزمون گستر فن آرا
 


دستگاه تست های پات

دستگاه تست های پات مخصوص خط تولید برای تولیدی ها جهت ارزیابی ایمنی الکتریکی و انجام تست ولتاژ بالا ساخته شده است. با اتصال پروب‌های دستگاه به یک سر بدنه فلزی در دسترس و دیگری به قسمت برق دار، تست های پات انجام می شود. هرگونه افزایش ناگهانی جریان و یا بیشترشدن جریان از حد تعیین‌شده به معنای مردودی نمونه موردتست است. تست استقامت عایقی یا مقاومت عایق از دیگر نامهای این تست ایمنی می‌باشند.

مشخصات فنی دستگاه تست های پات، استقامت عایق

قابلیت ایجاد ولتاژ در تست ولتاژ بالا (های پات یا استقامت دی الکتریک) 0 تا 2500 ولت با دقت 2 تا 5 درصد
اندازه گیری جریان نشتی در آزمون های پات یا استقامت دی الکتریک 0.1 تا 200 میلی آمپر با دقت 2 تا 5 درصد