آزمون گستر فن آرا
 


دستگاه آزمون سیم ملتهب

دستگاه آزمون سیم ملتهب مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 1-1562 و IEC 60695-2-11 جهت تست لوازم خانگی در برابر خطر آتش سوزی استفاده می شود. دستگاه آزمون glow wire داغ شدن بیش از حد یک قطعه در وسیله برقی را شبیه سازی می‌کند که با قسمت پلاستیکی آن وسیله در تماس است.